3rd class insurance

  เปรียบเทียบประกันรถยนต์แต่ละประเภท เหมือน และ แตกต่างกันอย่างไร? เชื่อว่าอีกหนึ่งปัญหาของคนที่กำลังจะซื้อประกันรถยนต์นั้นก็คือ เลือกไม่ถูก ตัดสินใจไม่ได้ ว่าจะเอาประกันรถยนต์ประเภทไหนดี จะเลือกแบบที่คุ้มครองทุกอย่างแต่ราคาก็จะสูงหน่อย หรือ จะเลือกราคาถูกลงมาแต่ก็ไม่รู้ว่ามันจะครอบคลุมเพียงพอไหม วันนี้เราจะมาเปรียบเทียบประกันรถยนต์แต่ละประเภทว่า เหมือน และ แตกต่างกันอย่างไร เพื่อเป็นข้อมูลให้ทุกคนในการจัดสินใจเลือกซื้อประกันภัยได้ง่าย และ เหมาะสมกับตัวเองมากยิ่งขึ้น โดยในวันนี้เราจะมาเปรียบเทียบตัวประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ (Voluntary Motor Insurance) หรือ ประกันภัยที่เราเลือกซื้อเพิ่มเติมเพื่อให้คุ้มครองครบถ้วนมากขึ้นจากประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (Compulsory Motor Insurance) หรือ ประกันภัย พ.ร.บ. ประกันภัยภาคสมัครใจนั้นมีอยู่ด้วยกัน 5 ประเภท ดังนี้ ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 ประกันภัยประเภท 1 หรือ ที่เรียกกันอย่างคุ้นหูว่า ประกันภัยชั้น 1 เป็นประกันภัยรถยนต์ที่ให้ความคุ้มครองแบบครบถ้วนที่สุด ทั้งค่าเสียหายที่เกิดขึ้นในอุบัติเหตุ ไม่ว่าจะเป็นความสูญเสีย/เสียหายต่อชีวิต อนามัย และ/หรือ ทรัพย์สิน ค่ารักษาพยาบาล ทั้งของฝ่ายผู้เอาประกันภัยและฝ่ายคู่กรณี ประกันภัยรถยนต์ประเภท 2 ประกันภัยประเภท 2 […]

Understanding Click Funnel

On-line advertising and marketing stays a deep darkish void of “the nice unknown” for many individuals. It is usually thought that by merely posting an merchandise on the market folks will swarm in and make a purchase order. That is not an correct understanding. Each advertising and marketing plan will formally or informally observe a […]

Wall Decoration

If you assume of a giant mural – you’ll most likely assume portray. This includes commissioning a mural by an artist in case you are not inventive your self in any respect. These will be costly to not point out taking hours, even weeks to finish – that’s a variety of disruption to your private […]